SASTANCI S DIREKTORIMA OSNOVNIH ŠKOLA

4, 5. i 6. februar 2013. godine Ispitni centar u saradnji sa školama ove školske godine prvi put organizuje eksternu provjeru znanja na kraju III ciklusa osnovne škole. Radi što bolje pripreme urađena je analiza rezultata i procedura pilota eksterne provjere znanja u školskoj 2011/2012. […]

OBAVJEŠTENJE OSNOVNIM ŠKOLAMA

U skladu sa Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Sl. list RCG”, br. 64/02 od 28. 11. 2002, 49/07 od 10. 08. 2007, “Sl. list Crne Gore”, br. 45/10 od 04. 08. 2010), Pravilnikom o načinu i postupku provjere znanja učenika na kraju obrazovnih ciklusa […]

Eksterna provjera znanja na kraju III ciklusa osnovne škole

U skladu sa Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Sl. list RCG”, br. 64/02 od 28. 11. 2002, 49/07 od 10. 08. 2007, “Sl. list Crne Gore”, br. 45/10 od 04. 08. 2010), Ispitni centar relaizuje eksternu provjeru znanja na kraju osnovne škole (na kraju […]