KALENDAR AKTIVNOSTI EKSTERNE PROVJERE ZNANJA NA KRAJU TREĆEG CIKLUSA OSNOVNE ŠKOLE ZA 2021/2022. ŠKOLSKU GODINU

5. APRIL 2022. GODINE    ► CRNOGORSKI-SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST/ALBANSKI         JEZIK I KNJIŽEVNOST; 6. APRIL 2022. GODINE    ► MATEMATIKA; 7. APRIL 2022. GODINE    ► PREDMETI KOJE SU UČENICI IZABRALI SA LISTE OBAVEZNIH PREDMETA:  BIOLOGIJA,HEMIJA, FIZIKA, GEOGRAFIJA, ISTORIJA, ENGLESKI JEZIK, RUSKI JEZIK, ITALIJANSKI JEZIK, FRANCUSKI […]

DRUGI ROK PROVJERE ZNANJA NA KRAJU III OBRAZOVNOG CIKLUSA

(za učenike koji iz opravdanih razloga nijesu pristupili provjeri znanja na kraju trećeg ciklusa 13, 14. i  15. aprila 2021. godine) 2. jun 2021. godine – ispit iz Crnogorskog–srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti/Albanskog jezika i književnosti 3. jun 2021. godine –  ispit iz Matematike […]

KALENDAR AKTIVNOSTI EKSTERNE PROVJERE ZNANJA NA KRAJU TREĆEG CIKLUSA OSNOVNE ŠKOLE ZA 2020/2021. ŠKOLSKU GODINU

13. APRIL 2021. GODINE ► CRNOGORSKI-SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST/ALBANSKI           JEZIK I KNJIŽEVNOST; 14. APRIL 2021. GODINE ► MATEMATIKA; 15. APRIL 2021. GODINE ► PREDMETI KOJE SU UČENICI IZABRALI SA LISTE OBAVEZNIH PREDMETA:  BIOLOGIJA,HEMIJA, FIZIKA, GEOGRAFIJA, ISTORIJA, ENGLESKI JEZIK, RUSKI JEZIK, ITALIJANSKI JEZIK, FRANCUSKI JEZIK I NJEMAČKI […]

JU ISPITNI CENTAR OBJAVLJUJE JAVNI POZIV

Za nastavnike osnovnih škola koji su zaiteresovani za Obuku za izradu test – zadataka za devetogodišnju osnovnu školu za potrebe eksternog testiranja iz predmeta: Istorije i Geografije. Istorija – 30.11.2015.godine Geografija – 02.12.2015.godine (obuka počinje u 10 h u prostorijama Ispitnog centra) Kandidati treba ispunjavaju […]

DRUGI ROK PROVJERE ZNANJA NA KRAJU III OBRAZOVNOG CIKLUSA

(za učenike koji iz opravdanih razloga nijesu pristupili provjeri znanja na kraju trećeg ciklusa 9, 10. i 11. aprila 2019. godine) 8. maj 2019. godine – ispit iz Crnogorskog–srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti/Albanskog jezika i književnosti 9. maj 2019. godine –  ispit iz Matematike […]

DRUGI ROK PROVJERE ZNANJA NA KRAJU III OBRAZOVNOG CIKLUSA

(za učenike koji iz opravdanih razloga nijesu pristupili provjeri znanja na kraju trećeg ciklusa 23, 24. i 25. maja 2018. godine) 6. jun 2018. godine – ispit iz Crnogorskog–srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti/Albanskog jezika i       književnosti 7. jun 2018. godine –  ispit iz Matematike 8. jun […]