13. APRIL 2021. GODINE ► CRNOGORSKI-SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST/ALBANSKI           JEZIK I KNJIŽEVNOST;

14. APRIL 2021. GODINE ► MATEMATIKA;

15. APRIL 2021. GODINE ► PREDMETI KOJE SU UČENICI IZABRALI SA LISTE OBAVEZNIH PREDMETA:  BIOLOGIJA,HEMIJA, FIZIKA, GEOGRAFIJA, ISTORIJA, ENGLESKI JEZIK, RUSKI JEZIK, ITALIJANSKI JEZIK, FRANCUSKI JEZIK I NJEMAČKI JEZIK

SVE PROVJERE ZNANJA POČINJU U 12 SATI

► 13. APRILA DO 19. APRILA – OCJENJIVANJE
► 20. APRILA – OBJAVLJIVANJE PRELIMINARNIH REZULTATA. ŠKOLE KOJE ZAVRŠE OCJENJIVANJE PRIJE NAVEDENOG DATUMA, REZULTATE MOGU OBJAVITI RANIJE
► 20. I 21. APRIL – UVID U TESTOVE I PREDAJA PRIGOVORA (ŠKOLE MOGU ORGANIZOVATI RANIJE UKOLIKO SU REZULTATI OBJAVLJENI PRIJE 20. APRILA)
► 24. DO 26. APRILA – ŠKOLA OBAVJEŠTAVA UČENIKE/RODITELJE O PRISTIGLIM ODGOVORIMA NA PRIGOVORE
► 26. APRILA ŠKOLA OBJAVLJUJE KONAČNE REZULTATE