KALENDAR AKTIVNOSTI EKSTERNE PROVJERE ZNANJA NA KRAJU TREĆEG CIKLUSA OSNOVNE ŠKOLE ZA 2021/2022. ŠKOLSKU GODINU

5. APRIL 2022. GODINE    ► CRNOGORSKI-SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST/ALBANSKI         JEZIK I KNJIŽEVNOST; 6. APRIL 2022. GODINE    ► MATEMATIKA; 7. APRIL 2022. GODINE    ► PREDMETI KOJE SU UČENICI IZABRALI SA LISTE OBAVEZNIH PREDMETA:  BIOLOGIJA,HEMIJA, FIZIKA, GEOGRAFIJA, ISTORIJA, ENGLESKI JEZIK, RUSKI JEZIK, ITALIJANSKI JEZIK, FRANCUSKI […]

DRUGI ROK PROVJERE ZNANJA NA KRAJU III OBRAZOVNOG CIKLUSA

(za učenike koji iz opravdanih razloga nijesu pristupili provjeri znanja na kraju trećeg ciklusa 13, 14. i  15. aprila 2021. godine) 2. jun 2021. godine – ispit iz Crnogorskog–srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti/Albanskog jezika i književnosti 3. jun 2021. godine –  ispit iz Matematike […]