KALENDAR AKTIVNOSTI EKSTERNE PROVJERE ZNANJA NA KRAJU TREĆEG CIKLUSA OSNOVNE ŠKOLE ZA 2021/2022. ŠKOLSKU GODINU

5. APRIL 2022. GODINE    ► CRNOGORSKI-SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST/ALBANSKI         JEZIK I KNJIŽEVNOST; 6. APRIL 2022. GODINE    ► MATEMATIKA; 7. APRIL 2022. GODINE    ► PREDMETI KOJE SU UČENICI IZABRALI SA LISTE OBAVEZNIH PREDMETA:  BIOLOGIJA,HEMIJA, FIZIKA, GEOGRAFIJA, ISTORIJA, ENGLESKI JEZIK, RUSKI JEZIK, ITALIJANSKI JEZIK, FRANCUSKI […]