Ispitni Centar Crne Gore

 

O nama

Na osnovu cl. 41a stav 2 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju („Službeni list RCG“ br. 64/02 i 31/05) Vlada Republike Crne Gore je na sjednici od 27. 10. 2005. godine Odlukom o osnivanju, koja je objavljena u „Službenom listu RCG“ br. 68/05, osnovala Javnu ustanovu Ispitni centar sa sjedištem u Podgorici.

shape

Na osnovu cl. 41a Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju, Ispitni centar obavlja eksternu provjeru postignutog standarda znanja i vještina učenika, odnosno polaznika. Nadležnosti Ispitnog centra, shodno cl. 41b istog zakona, jesu da:

Osim poslova propisanih zakonom, Ispitni centar, shodno cl. 3 Odluke o osnivanju Ispitnog centra, obavlja i sljedece poslove:

Eksterna provjera znanja (mala matura) standardizovana je eksterna provjera školskih postignuca ucenika na kraju treceg ciklusa (IX razreda) osnovnoškolskog obrazovanja. Ovakva odluka našla je utemeljenje u Zakonu o osnovnoj školi (clan 56). Za pripremu ispitnog materijala odgovoran je Ispitni centar, dok realizaciju ispita sprovodi Ispitni centar u saradnji sa školama.

Pored navedenog, Ispitni centar sprovodi i medunarodno testiranje PISA (Programme for International Student Assessment – Program za medunarodno testiranje ucenika) koje je najvece medunarodno istraživanje u oblasti obrazovanja podržano od strane OECD-a. PISA testiranje omogucava medunarodnu uporedivost podataka o znanjima i vještinama mladih na kraju obaveznog školovanja, a takode se dobija slika o nacinima kako da se znanja i vještine koriste u situacijama iz svakodnevnog života.

Na osnovu clana 8 stav 45 Zakona o crnogorskom državljanstvu, Vlada Republike Crne Gore je na sjednici od 31. jula 2008. godine donijela Odluku o odredivanju strucne organizacije za utvrdivanje kriterijuma i provjeru znanja crnogorskog jezika u postupku prijema u crnogorsko državljanstvo. Prema ovoj odluci, Ispitni centar utvrduje kriterijum i vrši provjeru znanja crnogorskog jezika.

Shodno  važecem Zakonu o nacionalnim strucnim kavlifikacijama (cl. 22), Ispitni centar realizuje Program osposobljavanja za ispitivaca u postupku sticanja strucnih kvalifikacija, a prema cl. 24 istog zakona, Ispitni centar vrši provjeru znanja, vještina i kompetencija za sticanje strucne kvalifikacije. Ispitni centar, takode, vodi evidenciju licenciranih organizatora provjere, ispitivaca i prijavljenih kandidata.

Ispitni centar i NVO London Bridge u saradnji sa The Headmasters’ and Headmistresses’ Conference (HMC) iz Velike Britanije organizuju takmicenje za dodjelu stipendija za ucenike II razreda srednjih škola i profesore. Cilj ovog programa je da se omoguci obrazovanje i usavršavanje u prestižnim školama u Velikoj Britaniji, ucenje engleskog jezika i upoznavanje kulture ove zemlje.