(za učenike koji iz opravdanih razloga nijesu pristupili provjeri znanja na kraju trećeg ciklusa 13, 14. i  15. aprila 2021. godine)

2. jun 2021. godine – ispit iz Crnogorskog–srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti/Albanskog jezika i književnosti

3. jun 2021. godine –  ispit iz Matematike

4. jun 2021. godine – ispit iz izbornog predmeta (Geografija, Istorija, Engleski jezik, Ruski jezik, Italijanski jezik, Njemački jezik, Francuski jezik, Biologija, Hemija ili Fizika)

Sva tri dana ispiti počinju u 12h.

Raspored aktivnosti:

v  OD 2. DO 4. JUNA – OCJENJIVANJE

v  4. JUNA – OBJAVLJIVANJE PRELIMINARNIH REZULTATA NA OGLASNOJ TABLI ŠKOLE

v  4. i 5. JUNA – UVID U TESTOVE I PREDAJA PRIGOVORA OBAVLJA SE U MATIČNOJ ŠKOLI

v  9. JUNA – ŠKOLA OBAVJEŠTAVA UČENIKE/RODITELJE O PRISTIGLIM ODGOVORIMA NA PRIGOVORE I

OBJAVLJUJE KONAČNE REZULTATE.