(za učenike koji iz opravdanih razloga nijesu pristupili provjeri znanja na kraju trećeg ciklusa 5, 6. i  7. aprila 2022. godine)

  • 1. jun 2022. godine – Crnogorski–srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost /Albanski jezik i književnost
  • 2. jun 2022. godine – Matematika
  • 3. jun 2022. godine – ispit iz izbornog predmeta (Geografija, Istorija, Engleski jezik, Ruski jezik, Italijanski jezik, Njemački jezik, Francuski jezik, Biologija, Hemija ili Fizika)

Sva tri dana ispiti počinju u 12 h.

Raspored aktivnosti:

  • OD 1. DO 3. JUNA – OCJENJIVANJE U ŠKOLI
  • 3. JUNA – OBJAVLJIVANJE PRELIMINARNIH REZULTATA NA OGLASNOJ TABLI ŠKOLE
  • 3. i 4. JUNA – UVID U TESTOVE I PREDAJA PRIGOVORA OBAVLJA SE U MATIČNOJ ŠKOLI – FORMA PRIGOVORA
  • 6. JUNA DO 14H – ODBOR U ŠKOLI ZA PROVJERU ZNANJA DUŽAN JE DA ISPITNOM CENTRU DOSTAVI PRIGOVOR I TEST UČENIKA NAJKASNIJE DO NAVEDENOG DATUMA
  • 8. JUNA – ŠKOLA OBAVJEŠTAVA UČENIKE/RODITELJE O ODGOVORIMA NA PRIGOVORE I OBJAVLJUJE KONAČNE REZULTATE.