JU ISPITNI CENTAR OBJAVLJUJE JAVNI POZIV

Za nastavnike koji su zainteresovani za Obuku za izradu test-zadataka za potrebe testiranja postignuća učenika  na kraju drugog ciklusa osnovne škole, provjere znanja učenika na kraju trećeg ciklusa osnovne škole, maturskog ispita u opštoj gimnaziji i stručnog ispta, za učenike koji nastavljaju obrazovanje, u stručnoj školi. –          […]

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo Vas da je postavljen revidirani Ispitni katalog iz Fizike za eksternu provjeru znanja na kraju trećeg obrazovnog ciklusa osnovne škole.

JU ISPITNI CENTAR OBJAVLJUJE JAVNI POZIV

Za nastavnike koji su zainteresovani za Obuku za izradu test-zadataka za potrebe provjere znanja učenika na kraju prvog drugog i trećeg ciklusa osnovne škole, maturskog ispita u opštoj gimnaziji i stručnog ispta, za učenike koji nastavljaju obrazovanje, u stručnoj školi. –          III razred osnovne škole za predmete: […]

OBAVJEŠTENJE ZA OSNOVNE ŠKOLE

PRIJAVA UČENIKA ZA PROVJERU ZNANJA NA KRAJU TREĆEG CIKLUSA ZA ŠKOLSKU 2015/2016. GODINU Školskim kalendarom određeno je da se eksterna provjera znanja učenika na kraju trećeg ciklusa osnovne škole realizuje 25, 26. i 27. maja 2016. godine. Popunjeni formular sa podacima za učenike IX razreda, kao […]

DRUGI ROK PROVJERE ZNANJA NA KRAJU I, II i III OBRAZOVNOG CIKLUSA

(za učenike koji iz opravdanih razloga nijesu pristupili provjeri znanja na kraju prvog, drugog ili trećeg ciklusa) Drugi rok provjere znanja učenika na kraju I, II i III obrazovnog ciklusa održaće se prema sljedećem rasporedu: 10. jun 2015. godine – ispit iz  crnogorskog–srpskog, bosanskog, hrvatskog […]