Eksterna provjera znanja učenika na kraju trećeg ciklusa osnovne škole realizovaće se 23, 24. i 25. maja 2018. godine.

Popunjeni formular sa podacima za učenike IX razreda i Zahtjev za dodatne uslove i pomagala na eksternim ispitima za djecu sa posebnim obrazovnim  potrebama treba dostaviti najkasnije do 15. februara 2018. godine na e-mail mala.matura@iccg.edu.me  sa službenog e-maila škole.

Prijave poslate sa privatnih e-mail adresa neće biti prihvaćene.