Praktični dio ispita za turističke vodiče/vodičkinje održaće se u četvrtak, 02. 06. 2016. godine u prostorijama Ispitnog centra – Podgorica, Ul. Vaka Đurovića bb, sa početkom u 12:00 h.

Na praktični dio ispita mogu izaći samo kandidati koji su položili oba testa (Test I i Test II).

Kandidati koji žele da izvrše uvid u svoje testove mogu to uraditi dana 02. 06. 2016. godine, od 11:00 h do 12:00 h u prostorijama Ispitnog centra.