Crnogorsko državljanstvo

Provjera znanja crnogorskog jezika na osnovnom nivou za prijem u crnogorsko državljanstvo Ispitni centar u Podgorici organizuje i sprovodi provjeru znanja crnogorskog jezika za prijem u crnogorsko državljanstvo. Ispit provjere znanja crnogorskog jezika namijenjen je licima koja su podnijela zahtjev za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom […]

JAVNI POZIV

Program osposobljavanja za licenciranog ispitivača u postupku sticanja stručne kvalifikacije: administrator/administratorka; poslovno-tehnički sekretar/poslovno-tehnička sekretarka; ovlašćeni računovođa; računovodstveni tehničar; gerontodomaćin/gerontodomaćica; asistent/asistentkinja u nastavi; omladinski/a aktivista/kinja; čuvar/ka lovišta – rezervata; izrađivač/ica jednostavnih ukrasnih predmeta i nakita; konobar/ica; recepcioner/recepcionerka; pomoćni/a stolar/ka; pomoćnik/ca keramičara/keramičarke.

JAVNI POZIV

JU ISPITNI CENTAR Objavljuje JAVNI POZIV Za uključivanje u Program osposobljavanja za licenciranog ispitivača u postupku sticanja stručnih kvalifikacija u skladu sa odredbama Zakona o nacionalnim stručnim kvalifikacijama („Službeni list Crne Gore,“ broj 80/08 i 40/16). Kandidat koji se uključuje u Program osposobljavanja za licenciranog ispitivača treba […]

OBAVJEŠTENJE O RASPOREDU POLAGANJA ISPITA ZA STRUČNU KVALIFIKACIJU TURISTIČKI VODIČ/KINJA

U skladu sa čl. 40a Zakona o izmjenama i dopunama zakona o nacionalnim stručnim kvalifikacijama (Sl. list Crne Gore, br. 40/16), JU Ispitni centar će organizovati provjeru znanja, vještina i kompetencija prijavljenih kandidata za sticanje stručne kvalifikacije turistički/a vodič/kinja, koji su započeli ovaj postupak podnošenjem zahtjeva/prijave Ispitnom centru […]