JAVNI POZIV ZA LICENCIRANE ISPITIVAČE

JU Ispitni centar objavljuje javni poziv za uključivanje u Program osposobljavanja za licenciranog ispitivača, u skladu sa odredbama Zakona o nacionalnim stručnim kvalifikacijama („Službeni list Crne Gore,“ broj 80/08 i 40/16), u postupku sticanja stručnih kvalifikacija: 1. SARADNIK/ICA U SOCIJALNOJ INKLUZIJI 2. SARADNIK/ICA U SOCIJALNOJ […]

Okrugli sto:Usklađenost zakonske regulative za provjeru i potvrđivanje nacionalnih stručnih kvalifikacija

U cilju razvijanja i unapređenja oblasti nacionalnih stručnih kvalifikacija, Ispitni centar je organizovao okrugli sto na temu: Usklađenost zakonske regulative za provjeru i potvrđivanje nacionalnih stručnih kvalifikacija, 06. decembra 2023. godine. Ispred Ispitnog centra prisustvovali su direktor mr Miloš Trivić, koordinatorka za cjeloživotno učenje Nataša […]

Obavještenje

U utorak 29. avgusta 2023. godine u 12 sati u prostorijama Ispitnog centra održaće se ispit provjere znanja crnogorskog jezika na osnovnom nivou radi prijema u crnogorsko državljanstvo.

Crnogorsko državljanstvo

Provjera znanja crnogorskog jezika na osnovnom nivou za prijem u crnogorsko državljanstvo Ispitni centar u Podgorici organizuje i sprovodi provjeru znanja crnogorskog jezika za prijem u crnogorsko državljanstvo. Ispit provjere znanja crnogorskog jezika namijenjen je licima koja su podnijela zahtjev za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom […]