JAVNI POZIV

Program osposobljavanja za licenciranog ispitivača u postupku sticanja stručne kvalifikacije: administrator/administratorka; poslovno-tehnički sekretar/poslovno-tehnička sekretarka; ovlašćeni računovođa; računovodstveni tehničar; gerontodomaćin/gerontodomaćica; asistent/asistentkinja u nastavi; omladinski/a aktivista/kinja; čuvar/ka lovišta – rezervata; izrađivač/ica jednostavnih ukrasnih predmeta i nakita; konobar/ica; recepcioner/recepcionerka; pomoćni/a stolar/ka; pomoćnik/ca keramičara/keramičarke.

JAVNI POZIV

JU ISPITNI CENTAR Objavljuje JAVNI POZIV Za uključivanje u Program osposobljavanja za licenciranog ispitivača u postupku sticanja stručnih kvalifikacija u skladu sa odredbama Zakona o nacionalnim stručnim kvalifikacijama („Službeni list Crne Gore,“ broj 80/08 i 40/16). Kandidat koji se uključuje u Program osposobljavanja za licenciranog ispitivača treba […]