U skladu sa čl. 40a Zakona o izmjenama i dopunama zakona o nacionalnim stručnim kvalifikacijama (Sl. list Crne Gore, br. 40/16), JU Ispitni centar će organizovati provjeru znanja, vještina i kompetencija prijavljenih kandidata za sticanje stručne kvalifikacije turistički/a vodič/kinja, koji su započeli ovaj postupak podnošenjem zahtjeva/prijave Ispitnom centru do 8. jula 2016. godine, tj. stupanja na snagu ovog zakona.

ISPITI SE REALIZUJU U PROSTORIJAMA ISPITNOG CENTRA, Ul. Vaka Đurovića bb, Podgorica

TERMIN ZA POLAGANJE ISPITA

Teorijski dio provjere znanja, vještina i kompetencija prijavljenih kandidata za sticanje stručne kvalifikacije turistički/a vodič/kinja, u skladu sa Ispitnim katalogom, realizovaće se kroz dva testa u četvrtak, 09. 02. 2017. godine sa početkom u 10:00 h (test I) i 11:30 h (test II) u prostorijama Ispitnog centra. Ispiti traju po 60 minuta.

Praktični dio ispita će se realizovati u petak, 10. 02. 2017. godine sa početkom u 12:00 h, u prostorijama Ispitnog centra.

Kandidati su dužni na dan polaganja donijeti uplatnicu sa uplaćenim iznosom od 35 €, za sticanje stručne kvalifikacije turistički vodič/kinja, na žiro račun Ispitnog centra: CKB 510 – 11360 – 07.

Kandidati su dužni ponijeti na ispit i identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš).

Kandidatima koji sa sobom ne ponesu uplatnicu i identifikacioni dokument neće biti omogućeno polaganje ispita.

KANDIDATI SU DUŽNI DA DOĐU U 09:30 h RADI PREDAJE UPLATNICA I IDENTIFIKACIJE!