Obavještenje osnovnim školama

Obavještavaju se škole da popunjeni formular sa podacima za učenike IX razreda treba dostaviti najkasnije do 10. 02. 2014. godine do 14h na e-mail mala.matura@iccg.edu.me .

JU ISPITNI CENTAR OBJAVLJUJE JAVNI POZIV

Fizika – 18. oktobra Hemija – 22. oktobra Istorija – 23. oktobra Matematika – 24. oktobra Biologija – 25. oktobra Geografija – 28. oktobra (Obuke počinju u 10 sati u prostorijama Ispitnog centra) Kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove: –       završen odgovarajući fakultet, –       zaposlenje […]

SASTANCI S ŠKOLSKIM KOORDINATORIMA

22, 23. i 24. april 2013. godine Kako bi eksterna provjera znanja učenika na kraju III ciklusa osnovne škole bila što bolje organizovana, Ispitni centar je imao sastanke s školskim koordinatorima. Na ovim sastancima školski koordinatori su dobili detaljna uputstva za realizaciju. Kako bi se […]

SASTANCI S DIREKTORIMA OSNOVNIH ŠKOLA

4, 5. i 6. februar 2013. godine Ispitni centar u saradnji sa školama ove školske godine prvi put organizuje eksternu provjeru znanja na kraju III ciklusa osnovne škole. Radi što bolje pripreme urađena je analiza rezultata i procedura pilota eksterne provjere znanja u školskoj 2011/2012. […]

OBAVJEŠTENJE OSNOVNIM ŠKOLAMA

U skladu sa Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Sl. list RCG”, br. 64/02 od 28. 11. 2002, 49/07 od 10. 08. 2007, “Sl. list Crne Gore”, br. 45/10 od 04. 08. 2010), Pravilnikom o načinu i postupku provjere znanja učenika na kraju obrazovnih ciklusa […]

Eksterna provjera znanja na kraju III ciklusa osnovne škole

U skladu sa Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Sl. list RCG”, br. 64/02 od 28. 11. 2002, 49/07 od 10. 08. 2007, “Sl. list Crne Gore”, br. 45/10 od 04. 08. 2010), Ispitni centar relaizuje eksternu provjeru znanja na kraju osnovne škole (na kraju […]