Za nastavnike koji su zainteresovani za Obuku za izradu test-zadataka za potrebe testiranja postignuća učenika  na kraju drugog ciklusa osnovne škole, provjere znanja učenika na kraju trećeg ciklusa osnovne škole, maturskog ispita u opštoj gimnaziji i stručnog ispta, za učenike koji nastavljaju obrazovanje, u stručnoj školi.

–          VI razred osnovne škole za predmete: crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost, albanski jezik i književnost, engleski jezik, i matematika;

–          IX razred osnovne škole za predmete: crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost, albanski jezik i književnost, engleski jezik, ruski jezik, francuski jezik, italijanski jezik, njemački jezik, matematika, biologija, hemija, fizika, geografija i istorija;

–          Maturski i stručni ispit za predmete: crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost, albanski jezik i književnost, engleski jezik, ruski jezik, francuski jezik, italijanski jezik, njemački jezik i matematika;

Kriterijumi koje treba da zadovoljava kandidat da bi pristupio obuci za izradu test zadataka (ajtema) su:

–          Završen odgovarajući fakultet

–          Tri godine radnog iskustva u izvođenju nastave

–          Korišćenje rada na računaru (MS Office)

Kandidati uz popunjeni Obrazac za prijavu treba da dostave:

–          Kopiju diplome

–          Potvrdu o radnom iskustvu ili kopiju radne knjižice

–          Potvrdu ili izjavu o poznavanju rada na računaru

Rok za prijavljivanje je 15 dana od dana objavljivanja poziva.

Prijavu slati na adresu:

Ispitni centar

Vaka Đurovića b.b.

81000 Podgorica

Ili na e-mail adresu ic@iccg.edu.me

Kontakt osobe:

Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost – dragana.nenadovic@iccg.edu.me

Albanski jezik i književnost – luigj.berisha@iccg.edu.me

Matematika – tatjana.vujosevic@iccg.edu.me

Engleski i njemački jezik – divna.paljevic@iccg.edu.me

Ruski, francuski i italijanski jezik – ivana.vukcevic@iccg.edu.me

Fizika, hemija i biologija – tatijana.carapic@iccg.edu.me

Geografija i istorija – dragoje.djokic@iccg.edu.me