JU ISPITNI CENTAR

Objavljuje

JAVNI POZIV

Za uključivanje u Program osposobljavanja za licenciranog ispitivača u postupku sticanja stručnih kvalifikacija u skladu sa odredbama Zakona o nacionalnim stručnim kvalifikacijama („Službeni list Crne Gore,“ broj 80/08 i 40/16).

Kandidat koji se uključuje u Program osposobljavanja za licenciranog ispitivača treba da ima:

1. obrazovni profil i nivo obrazovanja propisan Ispitnim katalogom za navedenu stručnu kvalifikaciju,

2. najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u području rada (istog ili većeg nivoa zahtjevnosti od zanimanja za koje se stiče stručna kvalifikacija).

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana, od dana objavljivanja javnog poziva, na adresu: Ispitni centar, Ul. Vaka Đurovića bb, 81 000 Podgorica.

Neblagovremene i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

  • Obrazovni profil i nivo obrazovanja za stručne kvalifikacije:

–       pomoćnik/ica keramičara/ke; pomoćnik/ica betonirca/ke; pomoćnik/ica molera/ke – farbara/ke; pomoćnik/ica zidara/ke; pomoćnik/ica zidanja kamenom; pomoćnik/ica armirača;

–       dipl. ing. građevinarstva; dipl. ing. arhitekture; dipl. ing. rudarstva;

(nivo VII1 Nacionalnog okvira kvalifikacija iz oblasti građevinarstva; arhitekture; rudarstva)

–       V stepen stručne spreme odgovarajućeg profila – keramičar/ka; betonirac/ka; zidar/ka; moler/ka – farbar/ka; zidar/ka; armirač.

(najmanje nivo IV2 Nacionalnog okvira kvalifikacija)

  • Obrazovni profil i nivo obrazovanja za stručne kvalifikacije:

–       pomoćnik/ca montera/ke suve gradnje; pomoćnik tesara; zastakljivač/ica;

–       dipl. ing. arhitekture; dipl. ing. građevinarstva;

(nivo VII1 Nacionalnog okvira kvalifikacija iz oblasti građevinarstva; arhitekture)

–        V stepen stručne spreme odgovarajućeg profila – monter suve gradnje; tesar; zastakljivač.

(najmanje nivo IV2 Nacionalnog okvira kvalifikacija)

  • Obrazovni profil i nivo obrazovanja za stručne kvalifikacije:

– izolater/izolaterka

–      dipl. ing. građevinarstva – saobraćajni smjer; dipl. ing. arhitekture;

–      V stepen stručne spreme odgovarajućeg profila – izolater

–      pomoćnik/ca instalatera/ke  u građevinarstvu

–      dipl. ing. građevinarstva (hidro i konstruktivni smjer); dipl. ing. arhitekture;

–     ing. građevine – VI stepen;

–     vkv. vodoinstalater – hidrograđevinar (V stepen)

  • Obrazovni profil i nivo obrazovanja zastručnekvalifikacije:

–      rukovalac građevinskim mašinama – grejder; bager; dozer; valjak; utovarivač;

–      dipl. ing. mašinstva;

–      vkv. rukovalac – grejderom; bagerom; dozerom; utovarivačem; valjkom.

–      pomoćnik automehaničara;

–      dipl. mašinski inženjer (VII stepen) sa praktičnim znanjem  automehaničara;

–      mašinski inženjer (VI stepen) sa praktičnim znanjem  automehaničara;

–      automehaničar specijalista – V stepen stručne spreme sa praktičnim znanjem  automehaničara.

–      pomoćnik frizera;

–      dipl. inženjer tehnologije, diplomirani farmaceut, diplomirani hemičar, frizer sa položenim majstorskim ispitom i 5 godina radnog iskustva; dr dermatolog.

–      kozmetičar za njegu lica i tijela;

–      VII nivo obrazovanja, specijalista kozmetologije; VI nivo obrazovanja, dipl. kozmetolog; IV nivo obrazovanja, medicinski kozmetičar;

–      pomoćni/a kuvar/ica;

–      ugostiteljski kadar sa završenom visokom i višom stručnom spremom za ugostiteljstvo;

–      Ugostiteljski kadar sa visokom i višom stručnom spremom, VKV kuvari sa dužim radnim iskustvom uz posjedovanje licence.

–      buregdžija/ka

–       tehnološki fakultet prehrambenog odsjeka, smjer ugljeno-hidratne hrane;

–       poljoprivredni fakultet tehnološkog odsjeka – smjer prerada biljnih proizvoda;

–       dipl. ing. prehrambeno-tehnološke struke;

–       visoka stručna sprema iz biologije ili fakultet medicinskog usmjerenja;

–       dipl. profesor hemije;

–      dipl. hemičar (diplomirani inženjer hemije)

–      sobar/ica

–      ugostiteljski kadrovi sa završenom višom stručnom spremom za ugostiteljstvo;

–      visokokvalifikovani sobari i nadzornici soba – domaćice sa radnim iskustvom.

–      recepcioner/ka

–      Visoka stručna sprema sa najmanje 240 ECT iz oblasti turizma, hotelijerstva ili ekonomije turističkog smjera;

–      Visoka stručna sprema iz oblasti turizma, hotelijerstva ili ekonomije turističkog smjera sa najmanje dvije godine radnog iskustva na recepcijskim poslovima u hotelu;

–      Viša školska sprema iz oblasti turizma ili hotelijerstva i tri godine radnog iskustva na recepcijskim poslovima u hotelu.

–      agencijski službenik/ica

–      Visoka stručna sprema sa najmanje 240 ECT iz oblasti turizma, hotelijerstva ili ekonomije turističkog smjera.

–      Visoka stručna sprema iz oblasti turizma, hotelijerstva ili ekonomije turističkog smjera i najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima u turističkoj agenciji;

–      Viša školska sprema iz oblasti turizma ili hotelijerstva i tri godine radnog iskustva na poslovima u turističkoj agenciji.

–      vođa splava

–      pomorski inženjer; inženjer brodogradnje; inženjer zaštite životne sredine; diplomirani biolog; profesor biologije; profesor geografije; rafter/splavar sa iskustvom koji ima najmanje srednju stručnu spremu i posjeduje potvrdu odnosno uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za vođu splava; dr medicine.

•           Obrazovni profil i nivo obrazovanja za stručne kvalifikacije:

–      cvjećar/ka;

–      dipl. ing. hortikulture;

–      IV i V stepen stručne spreme odgovarajućeg profila.

–      rasadničar/ka;

–      dipl. ing. voćarstva i vinogradarstva; dipl. ing. agronomije – opšti smjer; poljoprivredni tehničar.

–      voćar/ka

–      dipl. ing. voćarsko–vinogradarske proizvodnje; dipl. ing. agronomije; ing. voćarsko – vinogradarske proizvodnje; ing. poljoprivrede.

–      mesar/ka

–      visoka stručna sprema iz oblasti prehrambrene tehnologije, veterine sa 240 ECT kredita; visoka stručna sprema iz oblasti prehrambrene tehnologije sa 240 ECT kredita.

–      čuvar/ka; zaštitar/ka tehničar/ka

–      visoka stručna sprema iz oblasti prava sa 240 ECT i pet godina radnog iskustva na poslovima u bezbjednosnim službama;

–       Policijska ili Vojna akademija, Fakultet za bezbjednost i civilnu zaštitu i pet godina radnog iskustva na poslovima zaštite ili srodnim poslovima;

–      visoka stručna sprema iz oblasti elektrotehnike ili mašinstva sa 240 ECT i pet godina radnog iskustva na sistemima tehničke zaštite;

–      visoka stručna sprema iz oblasti elektrotehnike sa 240 ECT i pet godina radnog iskustva na sistemima za uspostavljanje i održavanje veza;

–       visoka stručna sprema iz oblasti elektrotehnike (smjer elektronika, računari ili telekomunikacije) sa 240 ECT i 3 godine iskustva na sistemima za protivprovalnu i protivpožarnu zaštitu;

–      diplomirani pedagog, diplomirani psiholog i pet godina radnog iskustva; diplomirani pravnik i pet godina radnog iskustva;

–       visoka stručna sprema iz oblasti prava (smjer kriminalistika), bezbjednosti, kriminalistike ili kriminologije sa 240 ECT i pet godina radnog iskustva;

–      doktor medicinskih nauka i pet godina radnog iskustva;

–      Visoka stručna sprema sa 240 ECT, pet godina radnog iskustva u obuci iz samoodbrane i majstorsko zvanje iz samoodbrane;

–      diplomirani inženjer protivpožarne zaštite ili zaštite na radu i pet godina radnog iskustva.