DRŽAVNO TAKMIČENJE ZNANJA ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU

Usmeni dio takmičenja iz stranih jezika održaće se u prostorijama Ispitnog centra – ul. Vaka Đurovića bb, Podgorica.
Srednja škola – Subota, 5. mart 2022. godine
10:00h – 1. i 2. razred
12:30h – 3. i 4. razred
Osnovna škola – Nedjelja, 6. mart 2022. godine
10:00h – Francuski, Italijanski i Ruski jezik
12:30h – Engleski i Njemački jezik

Na usmeni dio takmičenja pozivaju se:
OSNOVNA ŠKOLA

SREDNJA ŠKOLA

Takmičari treba da:

  • Budu u Ispitnom centru 15 minuta prije početka takmičenja.
  • Ponesu sa sobom lični dokument sa fotografijom radi identifikacije na ispitu (ličnu kartu, pasoš) ili potvrdu ovjerenu od strane direktora škole koja sadrži ime i prezime učenika, fotografiju i JMBG.
    UPOZORENJE: Učenik se pred komisijom predstavlja svojom šifrom. Ne smije reći svoje ime i prezime, naziv škole iz koje dolazi, ime i prezime svoga mentora i sl.