MATEMATIKA

JUN 2024 – Eksterna provjera znanja na kraju trećeg ciklusa osnovne škole

VEČE NAJBOLJIH

Večeras je u velikoj sali Muzičkog centra održano svečano proglašenje i dodjela nagrada najboljim učenicima sa Državnog takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola 2024. Događaj su organizovali Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija i Ispitni centar. Najboljim takmičarima su uručene nagrade za prvo, drugo i treće […]

Naši najbolji učenici – rezultati državnog takmičenja

Ispitni centar objavio je rezultate Državnog takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola iz prirodnih nauka, istorije i geografije kao i stranih jezika. Najboljim učenicima i njihovim mentorima, nagrade će uručiti ministarka prosvjete, nauke i inovacija prof. dr Anđela Jakšić- Stojanović i direktor Ispitnog centra mr […]

KONAČNI REZULTATI IZ STRANIH JEZIKA – SREDNJA ŠKOLA

DRŽAVNO TAKMIČENJE ZA ŠKOLSKU 2023/2024. GODINU Učenici, mentori i škole biće obaviješteni o terminu uručenja nagrada i diploma najboljima.Ispitni centar se zahvaljuje svim učesnicima Državnog takmičenja znanja i čestita učenicima koji su postigli zapažene rezultate, kao i njihovim mentorima.

KONAČNI REZULTATI IZ STRANIH JEZIKA – OSNOVNA ŠKOLA

DRŽAVNO TAKMIČENJE ZA ŠKOLSKU 2023/2024. GODINU Učenici, mentori i škole biće obaviješteni o terminu uručenja nagrada i diploma najboljima.Ispitni centar se zahvaljuje svim učesnicima Državnog takmičenja znanja i čestita učenicima koji su postigli zapažene rezultate, kao i njihovim mentorima.

ODGOVORI NA PRIGOVORE IZ STRANIH JEZIKA – USMENI DIO

    DRŽAVNO TAKMIČENJE ZA ŠKOLSKU 2023/2024. GODINU Osnovna škola Engleski jezik Srednja škola Engleski jezik Ruski jezik Prigovori koji nijesu dostavljeni Ispitnom centru u roku od 24h od dana (vremena) objavljivanja preliminarnih rezultata i koji nijesu napisani prema pravilima Stručnog uputstva o Državnom takmičenju učenika […]

PRELIMINARNI REZULTATI IZ USMENOG DIJELA IZ STRANIH JEZIKA – SREDNJA ŠKOLA

DRŽAVNO TAKMIČENJE ZA ŠKOLSKU 2023/2024. GODINU Takmičari uz prisustvo svojih mentora mogu izvršiti uvid u zvučni dio usmenog dijela ispita iz stranih jezika 5. marta 2024. godine u terminu od 10.00h do 12.00h, u prostorijama Ispitnog centra.Takmičari i njihovi mentori mogu uložiti prigovor najkasnije do […]

PRELIMINARNI REZULTATI USMENOG DIJELA IZ STRANIH JEZIKA – OSNOVNA ŠKOLA

DRŽAVNO TAKMIČENJE ZA ŠKOLSKU 2023/2024. GODINU Takmičari uz prisustvo svojih mentora mogu izvršiti uvid u zvučni dio usmenog dijela ispita iz stranih jezika 5. marta 2024. godine u terminu od 10h do 12h, u prostorijama Ispitnog centra.Takmičari i njihovi mentori mogu uložiti prigovor najkasnije do […]