Usmeni dio takmičenja iz stranih jezika održaće se u prostorijama Ispitnog centra – ul. Vaka Đurovića bb, Podgorica.

Osnovna škola – Subota, 13. mart 2021. godine

10:00h – Francuski, Italijanski i Ruski jezik

12:30h – Engleski  i Njemački jezik

Srednja škola – Nedjelja, 14. mart 2021. godine

10:00h – 3. i 4. razred

12:30h – 1. i 2. razred

Na usmeni dio takmičenja pozivaju se:

OSNOVNA ŠKOLA

SREDNJA ŠKOLA

Takmičari treba da ponesu sa sobom lični dokument sa fotografijom radi identifikacije na ispitu (ličnu kartu, pasoš) ili potvrdu ovjerenu od strane direktora škole koja sadrži ime i prezime učenika, fotografiju i JMBG.

UPOZORENJE: Učenik se pred komisijom predstavlja svojom šifrom. Ne smije reći svoje ime i prezime, naziv škole iz koje dolazi, ime i prezime svoga mentora i sl.​