DRŽAVNO TAKMIČENJE ZNANJA ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU

Takmičari uz prisustvo svojih mentora mogu izvršiti uvid u zvučni dio usmenog dijela ispita iz stranih jezika 8. marta 2022. godine u terminu od 09h do 11h, u prostorijama Ispitnog centra.

 Takmičari i njihovi mentori mogu uložiti prigovor najkasnije do 8. marta 2022. godine do 12h, isključivo sa službenog e-maila škole na e-mail takmicenje@iccg.edu.me ili u pisanoj formi prilikom uvida u Ispitnom centru.

Prigovori se moraju dostaviti Ispitnom centru do navedenog roka, u suprotnom neće biti razmatrani.

Napominjemo: 

–      U prigovoru ne smije biti naveden nijedan podatak koji bi povezao šifru sa učenikom/učenicom (ime i prezime, naziv škole, ime i prezime mentora, grad iz kojeg dolazi). U sadržaju navedite zadatak za koji smatrate da nije pravilno ocijenjen.

–      Prigovor koji se podnosi elektronskim putem nazovite šifrom učenika/učenice i pošaljite u attachmentu.

Odgovori na prigovore i konačni rezultati biće objavljeni 9. marta 2022. godine na sajtu Ispitnog centra.