Takmičari uz prisustvo svojih mentora mogu izvršiti uvid u svoj rad  3. marta 2021. godine u terminu od 10h do 14h, u prostorijama Ispitnog centra.

Takmičari i njihovi mentori mogu uložiti prigovor najkasnije do 3. marta 2021. godine do 15h, isključivo sa službenog e-maila škole na e-mail takmicenje@iccg.edu.me ili u pisanoj formi prilikom uvida u Ispitnom centru.

Prigovori se moraju dostaviti Ispitnom centru do navedenog roka, u suprotnom neće biti razmatrani.

Napominjemo:

–   U prigovoru ne smije biti naveden nijedan podatak koji bi povezao šifru sa učenikom/učenicom (ime i prezime, naziv škole, ime i prezime mentora, grad iz kojeg dolazi). U sadržaju navedite zadatak za koji smatrate da nije pravilno ocijenjen.

–  Prigovor koji se podnosi elektronskim putem nazovite šifrom učenika i pošaljite u attachmentu.

Odgovori na prigovore i konačni rezultati biće objavljeni 5. marta 2021. godine na sajtu Ispitnog centra.