Na 26. Juniorskoj balkanskoj matematičkoj olimpijadi, koja je  održana u Sarajevu, u periodu od 28. juna do 03. jula 2022. godine, Crnu Goru su predstavljali Luka Deretić, učenik  JU OŠ „Milorad-Musa Burzan“, Din Kapidani, učenik JU OŠ „Boško Strugar“ i Luka Ćipranić, učenik JU OŠ „Štampar Makarije“.

Na ovom prestižnom takmičenju učestvovalo je 109 učenika iz 18 zemalja, stalnih članica JBMO (Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Kipar, Grčka, Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Moldavija, Rumunija, Srbija) i gostujućih zemalja (Turska, Azerbejdžan, Hrvatska, Francuska, Kazahstan, Kirgistan, Saudijska Arabija, Tadžikistan i Bosna i Hercegovina (B tim)).

Organizator učešća na JBMO 2022 je Ispitni centar, a tim su predvodili mr Anton Gjokaj sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore i Tatjana Vujošević, predstavnica Ispitnog centra.