Ispiti počinju u 11 sati.

Junski rok 2012/2013.
13. april 2013. crnogorski – srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost; Albanski jezik i književnost;
1. jun  2013. strani jezik
3. jun 2013. matematika

Avgustovski rok 2012/2013.
7. avgust 2013. crnogorski – srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost; Albanski jezik i književnost;
8. avgust 2013. strani jezik
9. avgust 2013. matematika

Januarski rok 2013/2014.
28. januar  2014. crnogorski – srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost; Albanski jezik i književnost;
29. januar 2014. strani jezik
30. januar 2014. matematika