Srijeda, 20. maj 2020, Maturski i stručni ispit iz crnogorskog- srpskog, bosanskog i hrvatskog jezika i književnosti; Albanskog jezika i književnosti

Subota, 30.maj 2020, Maturski i stručni ispit iz prvog stranog jezika

Ponedeljak, 1. jun 2020, Maturski i stručni ispit iz matematike