Učenici koji polažu eksterni maturski i stručni ispit školske 2018/2019. godine nakon povratka sa školovanja iz inostranstva

Školske 2018/2019. ispit  će se realizovati u prostorijama Ispitnog centa sa početkom u 14h: 17.juna 2019. godine – strani jezik  i  matematika 18. juna 2019. godine – Crnogorski-srpski ,bosanski, hrvatski jezik i književnost/ Albanski jezik i književnost Uslov da učenici izađu na ispit je Potvrda od strane škole u kojoj […]

Informacije za učenike koji polažu eksterni maturski i stručni ispit školske 2017/2018.godine nakon povratka sa školovanja iz inostranstva

Školske 2017/2018.godine ispiti  će se realizovati u prostorijama Ispitnog centa sa početkom u 14h 18.juna 2018. godine (ponedjeljak) – strani jezik ili matematika 19. juna 2018. godine (utorak) – Crnogorski -srpski, bosanski , hrvatski jezik i književnost/ Albanski  jezi k i književnost Ispit iz Crnogorskog -srpskog, […]

JU ISPITNI CENTAR OBJAVLJUJE JAVNI POZIV

Za nastavnike koji su zainteresovani za Obuku za izradu test-zadataka za potrebe testiranja postignuća učenika  na kraju drugog ciklusa osnovne škole, provjere znanja učenika na kraju trećeg ciklusa osnovne škole, maturskog ispita u opštoj gimnaziji i stručnog ispta, za učenike koji nastavljaju obrazovanje, u stručnoj školi. –          […]

Sastanci sa direktorima gimnazija i srednjih stručnih škola

U Ispitnom centru je 21. marta 2018. godine održan sastanak sa direktorima gimnazija i srednjih stručnih škola na temu “U susret predstojećem maturskom / stručnom  ispitu školske 2017/2018. godine i smjernice za budući rad“. Sastanci  istim povodom održani  su  sa  školskim koordinatorima gimnazija i srednjih […]

INFORMACIJA ZA JUNSKI ISPITNI ROK ŠKOLSKE 2017/2018.GODINE

Subota, 21.april 2018, ispit iz Crnogorskog-srpskog, bosanskog, hrvatskog  jezika  i  književnosti; Albanski  jezik i književnost Petak,1. jun 2018, ispit iz stranog jezika Subota, 2. jun 2018, ispit iz matematike SVI ISPITI POČINJU U 11 NAPOMENA: Adresa koja se koristi za najavljivanje uvida u test: sanja.kaludjerovic@iccg.edu.me […]

Učenici koji polažu eksterni maturski i stručni ispit školske 2016/2017. godine nakon povratka sa školovanja iz inostranstva

Školske 2016/2017.godine ispit  će se realizovati u prostorijama Ispitnog centa sa početkom u 14h: 15.juna 2017. godine (četvrtak) – crnogorski-srpski,bosanski, hrvatski jezik i književnost), 16. juna 2017. godine (petak)   – strani jezik  ili  matematika Uslov da učenici izađu na ispit je Potvrda od strane Ministarstva prosvjete  kojom se […]