Informacije za maturski i stručni ispit u junskom ispitnom roku školske 2012/2013.godine

-subota, 13.april 2013  – ispit iz crnogorskog-srpskog, bosanskog,  hrvatskog jezika i književnosti                                      -Ispit iz albanskog jezika I književnosti -subota, 1. jun 2013     -ispit iz stranog jezika -ponedeljak, 3. jun 2013 – ispit iz matematike -svi ispiti počinju u 11 h Raspored aktivnosti Napomena: Adresa […]

Sastanak sa direktorima srednjih škola

Dana 15. februara 2013. u Ispitnom centru su održani sastanci  sa direktorima srednjih škola na temu „ Analiza maturskog i stručnog ispita školske 2012/2013. godine i  priprema za predstojeći  maturski i stručni ispit školske 2012/2013. godine“. Foto galerija

Sastanak sa direktorima srednjih škola

Dana 15. februara 2013. u Ispitnom centru su održani sastanci  sa direktorima srednjih škola na temu „ Analiza maturskog i stručnog ispita školske 2012/2013. godine i  priprema za predstojeći  maturski i stručni ispit školske 2012/2013. godine“. Foto galerija