Spisak kataloga:

OPŠTI MATURSKI KATALOGOPŠTI MATURSKI KATALOG
(na albanskom jeziku)
MATERNJI JEZIK I KNJIŽEVNOSTALBANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
MATEMATIKAMATEMATIKA (na albanskom jeziku)
FIZIKAFIZIKA (na albanskom jeziku)
HEMIJAHEMIJA (na albanskom jeziku)
 BIOLOGIJABIOLOGIJA (na albanskom jeziku)
ENGLESKI JEZIK (prvi strani jezik) ENGLESKI JEZIK – prvi strani jezik (na albanskom)
ENGLESKI JEZIK (drugi strani jezik)ENGLESKI JEZIK – drugi strani jezik (na albanskom)
RUSKI JEZIK (prvi strani jezik) RUSKI JEZIK – prvi strani jezik (na albanskom)
RUSKI JEZIK (drugi strani jezik)RUSKI JEZIK – drugi strani jezik (na albanskom)
FRANCUSKI JEZIK (prvi strani jezik)FRANCUSKI JEZIK – prvi strani jezik(na albanskom)
FRANCUSKI JEZIK (drugi strani jezik)FRANCUSKI JEZIK – drugi strani jezik (na albanskom)
ITALIJANSKI JEZIK (prvi strani jezik)ITALIJANSKI JEZIK – prvi strani jezik (na albanskom)
ITALIJANSKI JEZIK (drugi strani jezik)ITALIJANSKI JEZIK – drugi strani jezik (na albanskom)
NJEMAČKI JEZIK (drugi strani jezik)NJEMAČKI JEZIK – drugi strani jezik (na albanskom)
LATINSKI JEZIKLATINSKI JEZIK (na albanskom)
INFORMATIKA(primjer praktičnog dijela testasa rješenjima)INFORMATIKA (na albanskom jeziku)
FILOSOFIJAFILOSOFIJA (na albanskom jeziku)
PSIHOLOGIJAPSIHOLOGIJA (na albanskom jeziku)
SOCIOLOGIJASOCIOLOGIJA (na albanskom jeziku)
GEOGRAFIJAGEOGRAFIJA (na albanskom jeziku)
ISTORIJAISTORIJA (na albanskom jeziku)
LIKOVNA UMJETNOSTLIKOVNA UMJETNOST (na albanskom jeziku)
MUZIČKA UMJETNOSTMUZIČKA UMJETNOST (na albanskom jeziku)