OBAVJEŠTENJE I PRELIMINARNI SPISKOVI TAKMIČARA PO PREDMETIMA

Državno takmičenje znanja za školsku 2021/2022. godinu, u organizaciji Ispitnog centra, održaće se 26. februara za učenike osnovnih škola i 27. februara 2022. godine za učenike srednjih škola, na Ekonomskom fakultetu u Podgorici. Takmičenje iz Programiranja za učenike srednjih škola održaće se u zgradi tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici.

Molimo škole da provjere ispravnost podataka svojih takmičara i da najkasnije do srijede, 16. 2. 2022. godine do 13h, dostave eventualne ispravke za prijavljene učenike na e-mail adresu takmicenje@iccg.edu.me

Napomena: Proširivanje spiskova nije dozvoljeno i jedino možete odraditi ispravke podataka koji su već dostavljeni u prijavama.

Raspored aktivnosti, satnicu i Uputstva za takmičare objavićemo zajedno sa konačnim spiskovima takmičara u petak, 18. februara 2022. godine.

OSNOVNA ŠKOLA

SREDNJA ŠKOLA