Ispitni centar Crne Gore, u saradnji sa Međunarodnom asocijacijom za evaluaciju obrazovnih postignuća (IEA), organizovao je regionalni sastanak zemalja učesnica u PIRLS 2021 istraživanju.

Cilj istraživanja je analiziranje podataka o kompetencijama čitanja učenika četvrtog razreda osnovne škole, kao i sagledavanje kućnog i školskog konteksta koji imaju uticaj na učenje čitanja. Za kreatore obrazovne politike veoma je važno da otkriju faktore koji utiču na razvoj čitalačke pismenosti učenika. Regionalni sastanak se održava u cilju razvoja regionalnog izvještaja pod nazivom Dinarske perspektive PIRLS 2021. Sastanak je organizovan u periodu od 18 – 20. septembra 2023. godine u Baru, Crna Gora.

Pored domaćina, učesnika iz Crne Gore, sastanku su prisustvovali učesnici iz Srbije, Slovenije, dok su se ostale kolege iz regiona, zbog nemogućnosti dolaska, uključivali online. Veliki doprinos u radu dali su predstavnici IEA i međunarodni partneri iz Holandije, Njemačke i Slovačke.

Takođe, značajne teme o kojim se diskutovalo su objava nacionalnih rezutata, kao i izazovi tokom nedavno sprovedenog PIRLS 2021 istraživanja. U ime crnogorskog tima, prisutnima su se obratili Marina Radović, savjetnica za međunarodna istraživanja, kao i direktor Ispitnog centra mr Miloš Trivić, koji je apostrofirao značaj učešća Crne Gore u međunarodno obrazovnim istraživanjima.