Na zajedničkoj pres konferenciji Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija i Ispitnog centra saopšteni su rezultati za Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost i Albanski jezik i književnost. Takođe su ovom prilikom saopšteni rezultati eksterne provjere na kraju trećeg ciklusa osnovne škole.