Takmičari uz prisustvo svojih mentora mogu izvršiti uvid u svoj rad 2. marta 2022. godine u terminu od 10h do 14h, u prostorijama Ispitnog centra.

Takmičari i njihovi mentori mogu uložiti prigovor najkasnije do 2. marta 2022. godine do 15h, isključivo sa službenog e-maila škole na e-mail takmicenje@iccg.edu.me ili u pisanoj formi prilikom uvida u Ispitnom centru.

Prigovori se moraju dostaviti Ispitnom centru do navedenog roka, u suprotnom neće biti razmatrani.

Napominjemo:   

–   U prigovoru ne smije biti naveden nijedan podatak koji bi povezao šifru sa učenikom/učenicom (ime i prezime, naziv škole, ime i prezime mentora, grad iz kojeg dolazi). U sadržaju navedite zadatak za koji smatrate da nije pravilno ocijenjen.

–  Prigovor koji se podnosi elektronskim putem nazovite šifrom učenika i pošaljite u attachmentu.

Odgovori na prigovore i konačni rezultati biće objavljeni 4. marta 2022. godine na sajtu Ispitnog centra, kada ćemo objaviti  i spisak takmičara koji se pozivaju na usmeni dio takmičenja iz stranih jezika.

Usmeni dio takmičenja:

Srednja školaSubota, 5. mart 2022. godine

 10:00h  – 1.  i 2. razred

 12:30h – 3. i 4. razred

Osnovna školaNedelja, 6. mart 2022. godine

 10:00h  – Francuski, Italijanski i Ruski jezik

 12:30h – Engleski  i Njemački jezik

Usmeni dio takmičenja iz stranih jezika održaće se u prostorijama Ispitnog centra – ul. Vaka Đurovića bb, Podgorica.