Obavještavamo srednje škole o terminima za prijavu ispita za junski rok školske 2023/2024. godine.

 • Prijava ispita biće otvorena od 9. februara do 20. februara 2024. godine.
 • Za junski ispitni rok prijavljujete sve učenike –  redovne i vanredne.

Učenici opšte gimnazije prijavljuju obavezne nastavne predmete:

 • Crnogorski ili maternji jezik i književnost,
 • Matematika ili prvi strani jezik.

Matematika i prvi strani jezik se polažu na osnovnom ili višem nivou. Učenik bira jedan od ova dva predmeta, kao i nivo na kome će ga polagati.

Obavezni nastavni predmeti za specijalističko odjeljenje filološke gimnazije su:

 • Crnogorski ili maternji jezik i književnost,
 • prvi strani jezik.

Prvi strani jezik se polažu na osnovnom ili višem nivou. Učenik bira nivo na kome će polagati ovaj predmet.

Obavezni nastavni predmeti za specijalističko odjeljenje matematičke gimnazije su:

 • Crnogorski ili maternji jezik i književnost,
 • Analiza sa algebrom.

Analiza sa algebrom se polaže na osnovnom ili višem nivou. Učenik bira nivo na kome će polagati ovaj predmet.

Nastavnim planom za opšte srednje obrazovanje je predviđeno da predmet po izboru učenika može biti jedan od sljedećih nastavnih predmeta:

 • Crnogorski jezik kao nematernji
 • drugi strani jezik (engleski, francuski, italijanski, ruski ili njemački jezik)
 • Istorija
 • Muzička umjetnost
 • Likovna umjetnost
 • Latinski jezik
 • Geografija
 • Biologija
 • Hemija
 • Fizika
 • Psihologija
 • Sociologija
 • Filozofija
 • Informatika

Stručni ispit se sastoji iz opšteobrazovnog i stručnog dijela. Opšteobrazovni dio čine:

 • Crnogorski ili maternji jezik i književnost,
 • Matematika, ili prvi strani jezik, u skladu s obrazovnim programom.

Matematika i prvi strani jezik se polažu na osnovnom ili višem nivou. Učenik bira nivo na kome će ovaj nastavni predmet polagati.

Stručni dio ispita čini stručna teorija koja se sastoji iz nekoliko modula koji se nalaze u ispitnom katalogu obrazovnog programa, odnosno stručno-teorijski predmet za učenika koji završavaju četvrti razred po obrazovnim programima donesenim prije 2017/2018. godine.