U cilju razvijanja i unapređenja oblasti nacionalnih stručnih kvalifikacija, Ispitni centar je organizovao okrugli sto na temu: Usklađenost zakonske regulative za provjeru i potvrđivanje nacionalnih stručnih kvalifikacija, 06. decembra 2023. godine. Ispred Ispitnog centra prisustvovali su direktor mr Miloš Trivić, koordinatorka za cjeloživotno učenje Nataša Drakić i pomoćnik direktora za razvoj i sprovođenje ispita Gojko Jelovac.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, Direkcije za cjeloživotno učenje, Centra za stručno obrazovanje; Organizatora obrazovanja odraslih: UDG, Institut računovođa i revizora Crne Gore, JU Policijska akademija – Danilovgrad, JU Gimnazija Slobodan Škerović – Podgorica, JU SSŠ Ivan Uskoković – Podgorica, Planinarski savez Crne Gore.

Zakonom o nacionalnim stručnim kvalifikacijama (Sl. list CG, br. 80 od 26. decembra 2008, 14/09, 80/10, 40/11, 40/16) propisani su načini priznavanja i vrednovanje ishoda neformalnog obrazovanja i informalnog učenja u cilju sticanja nacionalne stručne kvalifikacije, koja se potvrđuje javnom ispravom – sertifikatom.

Uspostavljanje ovakvog sistema sertifikovanog neformalnog obrazovanja  podrazumijeva jasno definisan postupak provjere skupa ishoda učenja, odnosno stečenih znanja, vještina i kompetencija, iskazan kroz dva ključna dokumenta: Ispitni katalog (radi se za svaku stručnu kvalifikaciju, za koju je kvalifikacionim okvirom odgovarajućeg područja rada predviđeno da se može steći u postupku provjere znanja, vještina i kompetencija) i Pravilnik o načinu i postupku provjere znanja, vještina i kompetencija u postupku sticanja stručne kvalifikacije (Službeni list CG, br. 13/2019).

Imajući u vidu značaj donošenja i usaglašavanja svakog pojedinačnog akta u vezi sa sertifikovanjem kvalifikacija, posebna pažnja je usmjerena na nedostatak adekvatnog rješenja o visini stvarnih troškova postupka provjere stručne kvalifikacije. Nakon analize postojećeg rješenja iz 2012. godine, učesnici su izložili propozicije za izradu nove odluke koju donosi nadležno Ministarstvo, u skladu sa članom 31 Zakona o nacionalnim stručnim kvalifikacijama.

Svi učesnici su izrazili volju i spremnost da nastave saradnju i ponude rješenja sa ciljem poboljšanja i unapređenja sistema obrazovanja odraslih.