Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG) i Centar za stručno obrazovanje (CSO) u okviru manifestacije XXII Dani obrazovanja i učenja odraslih, 31. oktobra 2023. godine, organizovali su okrugli sto na temu: Sistem obrazovanja i tržište rada – potrebe poslodavaca za kadrom.

Sastanku su prisustvovali mr Miloš Trivić, direktor Ispitnog centra i Nataša Drakić, koordinatorka za cjeloživotno učenje u Ispitnom centru.

Budući da Ispitni centar ima značajnu ulogu i iskustvo u validaciji neformalnog i informalnog učenja, učesnici su upoznati sa mogućnostima koje nude postojeći nacionalni mehanizmi provjeravanja, priznavanja i sertifikovanja znanja, vještina i kompetencija stečenih u neformalnom sistemu obrazovanja i na koji način je moguće izvršiti njegovu dopunu, poboljšanje i prilagođavanje, uvođenjem mikrokvalifikacija kao još fleksibilnijih i efektivnijih načina učenja, odnosno sticanja novih vještina, neophodnih za lični i profesionalni razvoj i uključivanje na tržište rada.

Prema prepoznatim potrebama zainteresovanih strana, posebno poslodavaca, u saradnji sa Centrom za stručno obrazovanje i nadležnim Ministarstvom, Ispitni centar je spreman da podrži i preporuči dodatne mehanizme u pogledu osiguranja kvaliteta u procedurama oblikovanja, priznavanja i vrednovanja mikrokvalifikacija.