Kandidati imaju  pravo na uvid u test i prigovor ukoliko nisu zadovoljni preliminarnim rezultatima.

Uvid se najavljuje isključivo preko škole, 11. juna 2024. godine. Škola dostavlja podatke Ispitnom centru do 19 časova. Adresa za najavu uvida u test je uvid@iccg.edu.me.

Uvid se organizuje u Ispitnom centru, 12. juna 2024. godine. Vrijeme trajanja uvida je od 8:00 do 14:00 časova i to za:

  • Južnu regiju od 8:00 do 10:00
  • Sjevernu regiju od 10:00 do 12:00
  • Centralnu regiju od 12:00 do 14:00

Uvid nije uslov za podnošenje prigovora. Kandidati podnose prigovor na ocjenu školi,  12. juna 2024. godine do 16:00 časova. Škola objedinjene prigovore prosljeđuje Ispitnom centru, istog dana do 19 časova na mail adresu prigovor@iccg.edu.me.

Odgovori na prigovore i objava konačnih rezultata biće 14. juna 2024. godine.