OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo Vas da je postavljen revidirani Ispitni katalog iz Fizike za eksternu provjeru znanja na kraju trećeg obrazovnog ciklusa osnovne škole.