JAVNI POZIV

JU ISPITNI CENTAR Objavljuje JAVNI POZIV Za uključivanje u Program osposobljavanja za licenciranog ispitivača, u skladu sa odredbama Zakona o nacionalnim stručnim kvalifikacijama („Službeni list Crne Gore,“ broj 80/08 i 40/16), u postupku sticanja stručne kvalifikacije – instruktor vožnje motornih vozila. Kandidat koji se uključuje u Program […]

OBAVJEŠTENJE O RASPOREDU POLAGANJA ISPITA ZA STRUČNU KVALIFIKACIJU TURISTIČKI VODIČ/KINJA

U skladu sa čl. 40a Zakona o izmjenama i dopunama zakona o nacionalnim stručnim kvalifikacijama (Sl. list Crne Gore, br. 40/16), JU Ispitni centar će organizovati provjeru znanja, vještina i kompetencija prijavljenih kandidata za sticanje stručne kvalifikacije turistički/a vodič/kinja, koji su započeli ovaj postupak podnošenjem zahtjeva/prijave Ispitnom centru […]

OBAVJEŠTENJE ZA PRAKTIČNI DIO ISPITA ZA TURISTIČKE VODIČE/KINJE

Praktični dio ispita za turističke vodiče/vodičkinje održaće se u četvrtak, 02. 06. 2016. godine u prostorijama Ispitnog centra – Podgorica, Ul. Vaka Đurovića bb, sa početkom u 12:00 h. Na praktični dio ispita mogu izaći samo kandidati koji su položili oba testa (Test I i […]

JAVNI POZIV

JU ISPITNI CENTAR objavljuje JAVNI POZIV Za uključivanje u Program osposobljavanja za licenciranog ispitivača, u skladu sa odredbama Zakona o nacionalnim stručnim kvalifikacijama („Službeni list Crne Gore“ broj 80/08). NAZIV STRUČNE KVALIFIKACIJE Jedinice kvalifikacije (JK) pratilac/lja vrijednosti JK 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 […]

OBAVJEŠTENJE O POLAGANJU ISPITA ZA STRUČNU KVALIFIKACIJU FRIZER/FRIZERKA

Teorijski dio provjere znanja, vještina i kompetencija prijavljenih kandidata za sticanje stručne kvalifikacije frizer/frizerka, u skladu sa Ispitnim katalogom, realizovaće se u četvrtak, 05. 05. 2016. godine sa početkom u 09:00 h u prostorijama Ispitnog centra, Vaka Đurovića bb, Podgorica. Praktični dio ispita realizovaće se […]

OBAVJEŠTENJE ZA PRAKTIČNI DIO ISPITA ZA TURISTIČKE VODIČE/KINJE

Praktični dio ispita za turističke vodiče/vodičkinje održaće se u petak, 25. 03. 2016. godine u prostorijama Ispitnog centra – Podgorica, Ul. Vaka Đurovića bb, sa početkom u 13:30 h. Na praktični dio ispita mogu izaći samo kandidati koji su položili oba testa (Test I i […]

JAVNI POZIV

JU ISPITNI CENTAR Objavljuje JAVNI POZIV Za uključivanje u Program osposobljavanja za licenciranog ispitivača u postupku sticanja stručnih kvalifikacija u skladu sa odredbama Zakona o nacionalnim stručnim kvalifikacijama („Službeni list Crne Gore“ broj 80/08). Kandidat koji se uključuje u Program osposobljavanja za licenciranog ispitivača treba da ima: […]