JU Ispitni centar objavljuje javni poziv za uključivanje u Program osposobljavanja za licenciranog ispitivača, u skladu sa odredbama Zakona o nacionalnim stručnim kvalifikacijama („Službeni list Crne Gore,“ broj 80/08 i 40/16), u postupku sticanja stručnih kvalifikacija:

1. SARADNIK/ICA U SOCIJALNOJ INKLUZIJI

2. SARADNIK/ICA U SOCIJALNOJ INKLUZIJI ROMA/ROMKINJA I EGIPĆANA/EGIPĆANKI U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE

3. SARADNIKA/ICA U SOCIJALNOJ INKLUZIJI ROMA/ROMKINJA I EGIPĆANA/EGIPĆANKI U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA

4. SARADNIK/ICA U SOCIJALNOJ INKLUZIJI ROMA/ROMKINJA I EGIPĆANA/EGIPĆANKI U OBLASTI OBRAZOVANJA

5. SARADNIK/ICA U SOCIJALNOJ INKLUZIJI ROMA/ROMKINJA I EGIPĆANA/EGIPĆANKI U OBLASTI ZDRAVSTVA

6. ORGANIZATOR/KA SOCIJALNE INKLUZIJE ROMA I EGIPĆANA

7. ORGANIZATOR/KA RADA GERONTODOMAĆINA/ICE

8. RECEPCIONER/KA

9. SOBARICA

10. FRIZER/FRIZERKA ZA MUŠKARCE

11. POMOĆNIK/ICA FRIZERA ZA MUŠKARCE

12. FRIZER/FRIZERKA ZA ŽENE

13. POMOĆNIK/ICA FRIZERA ZA ŽENE

14. KUVAR/KUVARICA JEDNOSTAVNIH GASTRONOMSKIH PROIZVODA

15. POMOĆNIK/POMOĆNICA U KUHINJI

16. PRIPREMAČ/PRIPREMAČICA PICA

17. ROŠTILJDŽIJA/ROŠTILJDŽIJKA

18. MESAR/MESARKA U UGOSTITELJSTVU