Provjera znanja crnogorskog jezika na osnovnom nivou za prijem u crnogorsko državljanstvo

Ispitni centar u Podgorici organizuje i sprovodi provjeru znanja crnogorskog jezika za prijem u crnogorsko državljanstvo. Ispit provjere znanja crnogorskog jezika namijenjen je licima koja su podnijela zahtjev za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom pa im je kao jedan od uslova za prijem u crnogorsko državljanstvo potrebno uvjerenje o znanju crnogorskog jezika u mjeri koja omogućava osnovnu komunikaciju.

Ispit provjere znanja se održava u službenim prostorijama Ispitnog centra Podgorica, Vaka Đurovića bb, tel. 020-665-590, prema unaprijed utvrđenim terminima.

Ispit sprovodi komisija koju formira Ispitni centar.

Cijena ispita za provjeru znanja crnogorskog jezika iznosi 80 eura. Novac se uplaćuje uplatnicom na žiro-račun Ispitnog centra 510 – 11360 – 07 Crnogorska komercijalna banka (svrha uplate: polaganja ispita, primalac: Ispitni centar).

Prijava za polaganje ispita može se preuzeti sa web sajta Ispitnog centra ili na arhivi Ispitnog centra.

Uz prijavu se prilaže dokaz o uplati troškova polaganja i fotokopija lične karte ili druge lične isprave. Ukoliko se prijava šalje u elektronskoj formi na mail Ispitnog centra  ic@iccg.co.me Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli , na dan polaganja se mora dostaviti dokaz o uplati troškova i fotokopija lične karte ili druge lične isprave. Rezultati ispita će biti istaknuti na oglasnoj tabli Ispitnog centra, dva dana nakon obavljenog ispita, kada se može podići uvjerenje.Kandidati sa posebnim potrebama polagaće ispit prilagođen njihovim potrebama. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj 069 363 007.

Uplatnicu treba popuniti na sledeći način: