DRŽAVNO TAKMIČENJE ZNANJA ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU KONAČNI REZULTATI IZ MATEMATIKE I PRIRODNIH NAUKA - OSNOVNA ŠKOLA

Matematika VI

Matematika IX

Fizika

Hemija

Biologija

Ispitni centar se zahvaljuje svim učesnicima Državnog takmičenja i čestita učenicima koji su postigli zapažene rezultate, kao i njihovim mentorima.