Rezultati polaganja teorijskog dijela ispita i termin za polaganje praktičnog dijela ispita za sticanje stručne kvalifikacije Turistički vodič/kinja

Praktični dio ispita za sticanje stručne kvalifikacije Turistički vodič/kinja će se obaviti u četvrtak 03.07.2014. god. sa početkom u 9:00 h, u prostorijama Fakulteta za biznis i turizam, Budva

Spisak kandidata koji su sa uspjehom položili teorijski dio i time stekli pravo na polaganje praktičnog dijela ispita