Raspored polaganja za stručnu kvalifikaciju Turistički vodič/kinja

Prijavljivanje kandidata se obavlja u arhivi Ispitnog centra, zaključno sa petkom 27.06.2014. godine do 12:00 h.

Uz prijavu, potrebno je priložiti:

-          CV

-          Diplomu ili svjedočanstvo o stečenom nivou obrazovanja (najmanje nivo IV)

-          Potvrdu o poznavanju stranog jezika (najmanje nivoa B2)

-          Uplatnicu u iznosu od 5 eura, na račun Ispitnog centra CKB 510-11360-07, za pregledanje dokumentacije

Strani državljani su dužni priložiti Rješenje o privremenom ili stalnom boravku u Crnoj Gori, izdato od MUP-a CG.

Raspored