DRUGI ROK PROVJERE ZNANJA NA KRAJU III OBRAZOVNOG CIKLUSA

 

(za učenike koji iz opravdanih razloga nijesu pristupili provjeri znanja na kraju trećeg ciklusa 13, 14. i  15. aprila 2021. godine)

2. jun 2021. godine - ispit iz Crnogorskog–srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti/Albanskog jezika i književnosti

3. jun 2021. godine -  ispit iz Matematike

4. jun 2021. godine - ispit iz izbornog predmeta (Geografija, Istorija, Engleski jezik, Ruski jezik, Italijanski jezik, Njemački jezik, Francuski jezik, Biologija, Hemija ili Fizika)

Sva tri dana ispiti počinju u 12h.

Raspored aktivnosti:

OD 2. DO 4. JUNA - OCJENJIVANJE

4. JUNA - OBJAVLJIVANJE PRELIMINARNIH REZULTATA NA OGLASNOJ TABLI ŠKOLE

4. i 5. JUNA - UVID U TESTOVE I PREDAJA PRIGOVORA OBAVLJA SE U MATIČNOJ ŠKOLI

Formu prigovora možete preuzeti OVDJE

9. JUNA - ŠKOLA OBAVJEŠTAVA UČENIKE/RODITELJE O PRISTIGLIM ODGOVORIMA NA PRIGOVORE I

OBJAVLJUJE KONAČNE REZULTATE.