Analitička kartica za period od 20.06. - 30.06.2020. godine

 

Putni nalog

Izvještaj za period od 20. 06. do 30. 06. 2020. godine

U periodu od 20. 06. do 30. 06. 2020. godine  nije bilo plaćanja.