Maturski / Stručni ispit – konačni rezultati vanrednog junskog ispitnog roka školske 2020/2021.godine

 

Konačni rezultati: Crnogorski - srpski, bosanski i hrvatski jezik i književnost

Konačni rezultati: Engleski jezik – osnovni nivo

Konačni rezultati: Engleski jezik – viši nivo

Konačni rezultati: Ruski jezik – osnovni nivo

Konačni rezultati: Matematika – osnovni nivo