Maturski / Stručni ispit – konačni rezultati: Prvi strani jezik. Junski ispitni rok školske 2020/21. godine

Konačni rezultati: Engleski jezik – osnovni nivo

Konačni rezultati: Engleski jezik – viši nivo

Konačni rezultati: Ruski jezik – osnovni nivo

Konačni rezultati: Njemački jezik – osnovni nivo