Maturski / Stručni ispit – preliminarni rezultati: Prvi strani jezik. Junski ispitni rok školske 2020/21. godine

Preliminarni rezultati: Engleski jezik – osnovni nivo

Preliminarni rezultati: Engleski jezik – viši nivo

Preliminarni rezultati: Ruski jezik – osnovni nivo

Preliminarni rezultati: Njemački jezik – osnovni nivo