Banner

URUČENE PRVE LICENCE ISPITIVAČIMA U POSTUPKU STICANJA NACIONALNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA

  • PDF
There are no translations available.

Dana 09. 09. 2013. godine, u prostorijama Ispitnog centra, uručene su licence ispitivačima u postupku sticanja nacionalnih stručnih kvalifikacija i to:

 

Read more...

O G L A S

  • PDF
There are no translations available.

Read more...

Oglas

  • PDF
There are no translations available.

Oglas za uključivanje u program osposobljavanja za licenciranog ispitivača  u postupku sticanja stručne kvalifikacije vođa splava

vođa splava