Banner

Prvi ispit za sticanje nacionalnih stručnih kvalifikacija

  • PDF
There are no translations available.

Danas se u prostorijama Ispitnog centra po prvi put organizuje polaganje, u skladu sa odredbama Zakona o nacionalnim stručnim kvalifikacijama („Sl. list Crne Gore“ br. 80/2008), za sticanje stručnih kvalifikacija - transportni komercijalista u željezničkom saobraćaju i kondukter u željezničkom saobraćaju.

Za polaganje je prijavljeno ukupno 54 kandidata, i to za:

-         stručnu kvalifikaciju transportni komercijalista u željezničkom saobraćaju 31kandidat

-         stručnu kvalifikaciju kondukter  u željezničkom saobraćaju 25 kandidata.