Banner

PISA zadaci

  • PDF
There are no translations available.

Read more...

Šta je PISA?

  • PDF
There are no translations available.

PISA je skraćenica od "Programme for International Student Assessment"(Program za međunarodno testiranje učenika)  i predstavlja međunarodnu procjenu vještina i znanja petnaestogodišnjaka.

Read more...